Robotların üretimde kullanımı, dünyadaki gelişmiş ekonomilerde 1990’ların başından bu yana istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Bu bağlamda, üretim faaliyetleri ve malzeme akışlarının tamamen otomatik olarak ele alınması, modern üretimin giderek yaygınlaşan bir özelliği haline gelmekte olduğu gözlemlenmektedir. Pek tabiki, tam otomatik üretim tesislerinin büyümesini hızlandıran faktörler; daha ucuz, daha yetenekli ve daha esnek teknolojilerdir. Buna ek olarak, yapılan araştırmalarda son 30 yıl içinde, ortalama robot fiyatlarının reel olarak % 50’ye varan düşüşler yaşaması da bu büyümeye pozitif anlamda katkıda bulunmuştur. Buna paralel olarak tüm robotlar, işyerlerini uygun maliyetli, güvenli ve daha da önemlisi hatasız ve hassas bir limana dönüştürme yolunda önemli katkılarda bulunacaklardır. Görevlerin otomatikleştirilmesi neticesinde endüstriyel otomasyon ve robotik sektörü, aşağıda sıralandırmış olduğumuz anahtar avantajlar sunacaktır;

Artan kalite,
Azaltılmış işçilik maliyetleri
Artan verim
Emniyet
Geliştirilmiş üretkenlik
Gelişmiş rekabet gücü.

Gears & Drive Solutions

Complete Press Drive

Servox® Servo Press Drives

Denox® Motor Gearbox Unit

Main Drive

Denox® Rotary Table Drive

Denox® Motor Gearbox Spindle

Spur Gear

Azimuth Gearbox

Centrifugal Gearbox

Revox® Hydraulic start-up Gearbox

Revox® HE Ship Hybrid Module