İnşaat makinaları inşaat işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmış mekanik ekipmanlar, makinalardır. Bazı inşaat makineleri, nihai bir hedefe ulaşmak için bir dizi işlemi sırayla gerçekleştirir. İşlevlerine bağlı olarak, inşaat makineleri şu temel gruplara ayrılabilir: kazı, yol, delme, kazık çakma, takviye, çekme, tesviye, asfaltlama, betonla çalışma makineleri ve hazırlık çalışmalarını yürütmek için kullanılan makinelerdir.

Bir başka önemli tanımda, güç kaynağı vasıtasıyla belirli inşaat (veya yıkım) işlevlerini yerine getiren çok çeşitli nispeten ağır makinelerdir diye yapılmaktadır. Bu bağlamda, güç kaynağı genellikle tek bir makinenin ayrılmaz bir parçasıdır, ancak bazı durumlarda ayrı bir ana taşıyıcıda, örneğin çekilen bir vagonda bulunur. Ek olarak, ağır kamyonlar, inşaat ekipmanları, mühendislik ekipmanları, ağır araçlar veya ağır hidrolikler olarak da bilinirler.Belirtilmiş olan ağır hizmet makinalarına diğer örnekler; konveyör sistemleri, Asfalt finişerleri, tünel açma makinalarıdır.

Bir konveyör sistemi, malzemeleri bir konumdan diğerine taşıyan yaygın bir mekanik taşıma ekipmanı parçasıdır. Konveyörler özellikle ağır veya hacimli malzemelerin taşınmasını içeren uygulamalarda kullanışlıdır.

Asfalt finişer olarak da bilinen asfalt sericileri, asfaltı köprüler ve yollar gibi yüzeylere yaymak ve sermek için kullanılır. Bu finişerler, hem paletli hem de tekerlekli olmaktadırlar. Çoğu asfalt finişeri kendinden tahrikli / dizel yakıtlıdır, bazıları ise asfaltı sağlayan makine tarafından çekilir.

Tünel açma ekipmanı. Konveyör sistemleri, tünel açma kazı alanlarından çamur ve pisliği temizlemek için verimli, güvenilir, uygun maliyetli ve daha düşük riskli bir yöntem sağlar. Bu ekipman, malzemelerin tünel kazma alanından yüzeye ve ötesine taşınmasını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Genel olarak bakıldığında, uygun ekipmanın doğru kullanımı, Projenin Ekonomisine, Kalitesine, Güvenliğine, Hızına ve Zamanında tamamlanmasına katkıda bulunur. İnşaat ekipmanı, herhangi bir inşaat sürecinin önemli bir parçasıdır. Yeni makineler için tasarım vurgusu, hızı, verimliliği ve doğruluğu artıran modifikasyonlara ; operatör konforunu ve güvenliğini artıran; ve halkı ses azaltma ve emisyon kontrolü yoluyla korumatan yanadır. Belirli bir iş için bir makinenin seçimi temelde bir ekonomi meselesidir ve öncelikle makinenin işi verimli bir şekilde tamamlama yeteneğine ve ikinci olarak da kullanılabilirliğine bağlıdır.

Redüktörler & Tahrik Sistemi Çözümleri

REVOX® HİDROLİK ÇALIŞTIRMA ÖZELLİKLİ REDÜKTÖR

Kavrama / Fren

PLANOX® - ÇOK PLAKALI SÜRTÜNMELİ KAVRAMALAR

TORK LİMİTER RN - SÜRTÜNMELİ GÜVENLİK KAVRAMASI

Sistem Çözümleriniz Için Tahrik Komponentleri

DİŞLİ KAPLİNLER - GC

ESNEK KAPLİNLER

RİJİT KAPLİN

KASNAKLAR

DİĞER ÜRÜNLER