Madencilik farklı kaynaklar tarafından, lakin benzer şekillerde tanımlanmaktadır. Özet olarak belirtmek gerekirse, değerli minerallerin veya diğer jeolojik materyallerin, genellikle bir cevher, maden ocağı, damar, vb. Yeryüzü kaynaklarından çıkartılmasıdır.

Bu yataklar, madenci için ekonomik açıdan ilginç bir mineral paketi oluşturmaktadır. Madencilik yoluyla geri kazanılan cevherler arasında metaller, kömür, bitümlü şist, değerli taşlar,

kalkerli taş, tebeşir, kaya tuzu, potas, çakıl ve kil bulunmaktadır. Bir laboratuvarda veya fabrikada yetiştirilemeyen veya yapay olarak oluşturulamayan herhangi bir malzemenin tarımsal süreçlerle elde edilmesi için madencilik gereklidir.

Bir laboratuvarda veya fabrikada yapay olarak tarımsal süreçler yoluyla oluşturulamayan, yetiştirilemeyen, herhangi bir malzemenin elde edilmesi için madencilik gereklidir.

Daha geniş anlamda madencilik, petrol, doğal gaz ve hatta su gibi yenilenemeyen herhangi bir kaynağın çıkarılmasını içerir.

Madencilik yöntemleri genel anlamda 4’e ayrılır;

1) Yeraltı madenleri daha pahalıdır ve genellikle daha derin yataklara ulaşmak için kullanılır.

2) Yüzey madenleri genellikle daha sığ ve daha az değerli olan yataklar için kullanılır.

3) Yerleştirme madenciliği nehir kanallarında, sahil kumlarında veya diğer ortamlarda tortulardan değerli metalleri

elemek için kullanılır.

4) Esas olarak uranyum madenciliğinde kullanılan In-situ madencilik, mevcut mineral kaynağının çözülmesini ve

ardından zeminden kayayı  hareket ettirmeden yüzeyde işlenmesini içerir.

Redüktörler & Tahrik Sistemi Çözümleri

DÜZ DİŞLİ REDÜKTÖRLER

AZİMUTH REDÜKTÖR

SANTRİFÜJ REDÜKTÖRLER

Kavrama / Fren

CONAX® - CM / CR - SÜRTÜNMELİ VE KAYMALI KAVRAMALAR

LUTEX® KAVRAMA VE FREN KOMBİNASYONU

PLANOX® - ÇOK PLAKALI SÜRTÜNMELİ KAVRAMALAR

Sistem Çözümleriniz Için Tahrik Komponentleri

DİŞLİ KAPLİNLER - GC

ESNEK KAPLİNLER

RİJİT KAPLİN